Konkursy

Konkursy organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury:

Corocznie organizujemy dwa interdyscyplinarne konkursy dzielnicowe:

Pozostałe konkursy:
  • Konkurs Moja Zabawka tradycyjny od wielu lat coroczny konkurs o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, w którym młodzi artyści tworzą różnego rodzaju zabawki według autorskich pomysłów, w kategoriach: ogólnej, profilaktycznej, terapeutycznej i specjalnej (określanej co roku zależnie od aktualnych wydarzeń i rocznic). Konkurs rozwija nie tylko zdolności artystyczne, manualne i kreatywność młodych twórców, ale także wrażliwość, empatię i ciekawość poznawczą. Całoroczne wystawy pokonkursowe można oglądać w holu Młodzieżowego Domu Kultury.
  • Konkurs recytatorski "MÓWIDŁO"

Konkursy wewnętrzne:

Uczestnicy wszystkich sekcji Młodzieżowego Domu Kultury "Ochota" mają możliwość zaprezentowania się w środowisku i zdobywania nagród w licznych konkursach, w których placówka uczestniczy i które sama organizuje. Wszyscy też mają szansę zdobywania Nagród Miesiąca w trwającym cały rok konkursie wewnętrznym , którego podsumowaniem jest przyznawana w czerwcu najaktywniejszym uczestnikom Nagroda Roku.