Rekrutacja 2018/2019

Zapraszamy rodziców i wychowanków do zapoznania się z zasadami rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019 w Młodzieżowym Domu Kultury "Ochota"!
Elektroniczny system rekrutacji na zajęcia znajduje się pod adresem: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
Wszystkie niezbędne informacje znajdą państwo w harmonogramie rekrutacji poniżej, stronie internetowej www.mdkochota.edu.pl lub w sekretariacie MDK ”Ochota”, 
ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa, tel. (22) 822 28 95.