Rekrutacja 2019/2020

Zapraszamy rodziców i wychowanków do zapoznania się z zasadami rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 w Młodzieżowym Domu Kultury "Ochota"!
Elektroniczny system rekrutacji na zajęcia będzie aktywny, dla wychowanków kontynujących zajęcia w placówce od 7 maja 2019 roku, zaś dla nowych kandydatów od 16 maja br. pod adresem: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
Wszystkie niezbędne informacje znajdą państwo w harmonogramie rekrutacji poniżej, na stronie internetowej www.mdkochota.edu.pl lub w sekretariacie MDK "Ochota"
ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa, tel. (22) 822 28 95.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zasadami postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2019/2020: Zasady postępowania rekrutacyjnego