Klub profilkatyczno-rozwojowy X

Instruktorzy:  Anna Gryglewicz, Anna Wielgo, Mateusz Bilnik, Agnieszka Skłodowska, Joanna Wiśniewska, Agnieszka Dołęgowska, Ewa Michałowicz
Zajęcia: poniedziałek-piątek 14.00-17.00
Wiek: 7-15 lat
Sala: sala Klubu "X"


Zajęcia w Klubie X adresowane są do dzieci, które szukają alternatywnej formy spędzania wolnego czasu z dala od destrukcyjnych wpływów ulicy i podwórka. Jest miejscem ciepłym i bezpiecznym, a także punktem „pierwszej pomocy” w rozmaitych sytuacjach problemowych, w których młody człowiek nie zawsze sobie radzi, nie zawsze też może liczyć na konstruktywne wsparcie w rodzinie.Klub X oferuje zajęcia i działania rozwijające osobowość, zainteresowania, drzemiące w dzieciach talenty. Kształci umiejętności społeczne, postawy asertywne, uczy radzenia sobie ze stresem. Staramy się zróżnicować ofertę, tak aby dostosować zajęcia do potrzeb wszystkich Klubowiczów. W ramach Klubu X dzieci uczestniczą w zajęciach warsztatowych z zakresu pierwszo- i drugorzędowej profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych, treningu zastępowania agresji (ART), a także w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, tanecznych, artystyczno – plastycznych, teatralnych oraz multimedialnych.

Umożliwiamy dzieciom z deficytami i problemami przystosowawczymi rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz stopniową adaptację w grupie rówieśniczej. Podczas zajęć klubowych pomagamy wychowankom zarówno w odrabianiu lekcji, jak i nadrabianiu zaległości dydaktycznych, dzięki czemu przyczyniamy się do zmniejszenia stresów szkolnych, zapewniamy sukces i satysfakcję z własnej pracy, który jest potrzebny każdemu dziecku. Po przez wspólną naukę i świetną zabawę integrujemy się ze sobą, tworzymy małą Klubową społeczność.

Uczestnicy Klubu X mają własny regulamin ustalany w trakcie spotkań społeczności klubowiczów odbywających się raz w tygodniu. Podczas zajęć instruktorzy starają się wzmacniać w uczestnikach poczucie własnej wartości, wiarę we własne możliwości, wzmacniać ich świadomość mocnych i słabych stron poprzez stopniowe zwiększanie trudności realizowanych projektów.

Razem z dziećmi świętujemy duże i małe uroczystości, w tym, np. urodziny. W każdy piątek urządzamy dzieciom popołudnia filmowe. Wspólnie dbamy też, aby w Klubie X było ładnie, czysto, ciepło i przyjemnie, np. razem wykonujemy dekoracje stałe i okolicznościowe. Dzieci integrują się ze sobą i uczą współpracy grając w gry edukacyjne, planszowe oraz multimedialne. Do dyspozycji dzieci w Klubie X jest interaktywna konsola do gier Wii oraz pracowania komputerowa.

W trosce o dzieci odbywamy stałe rozmowy z wychowankami, zwracając szczególną uwagę na ich sytuację domową, nastrój, relacje w szkole oraz miedzy sobą. Dzięki zabawie i działaniu w grupie uczymy ich elementarnych umiejętności interpersonalnych, kontaktu z innymi ludźmi, szacunku do siebie nawzajem. Po przez indywidualne rozmowy z wychowankami poznajemy ich uczucia, potrzeby i problemy. Staramy się je wspólnie omawiać i szukać konstruktywnych rozwiązania oraz udzielać dzieciom tak potrzebnego im wsparcia. W ciągu roku współpracujemy w grupą Wolontariat Młodzieżowy działającą przy MDK „Ochota”, którzy stali się dla wychowanków „starszymi braćmi”.

Klub X dla wielu dzieci stał się drugim domem, miejscem ciepłym, przyjaznym, w którym są docenione zaopiekowanie. Jest dla wielu z nich ucieczką przed samotnością, niezrozumieniem i odrzuceniem społecznym. Jesteśmy dumni, że dzieci mają swoje miejsce do którego stale chcą wracać, że coś ich do nas przyciąga, że w Klubie X stale słychać śmiech i widać radość dzieci.

Na zajęcia zapraszamy 5 dni w tygodniu:
od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych 14.00-17.00