Warsztaty Zachowań Bezpiecznych

Warsztaty Zachowań Bezpiecznych

Oferta dla klas I - IV szkół podstawowych.
Jego tematyka obejmuje zagadnienia wczesnej samodzielności oraz integracji rówieśniczej w środowisku szkolnym. Warsztaty realizowane są z wykorzystaniem różnych środków: rekwizytów, materiałów do kolorowania i rysowania, zabaw w grupie oraz wielu innych.
Część zajęć stanowią zabawy plastyczne, rozwijające kreatywność uczestników oraz utrwalające uzyskane wiadomości.

Zajęcia odbywają się w dwugodzinnym bloku z przerwą.


Instruktorzy: Katarzyna Barczewska, Agnieszka Zakrzewska