Warsztaty Arteterapii

Warsztaty Arteterapii

Mozaika emocji – Tworzenie plastycznej i muzycznej ilustracji własnego wnętrza. Ukazanie przeżyć, odczuć, nastrojów moich, twoich, naszych. Wspólne budowanie mozaiki odkrytych i ujawnionych emocji (klasy II - VI szkół podstawowych).
Fluidacje – Animacja kolorów i kształtów w czasie rzeczywistym - zabawa kolorowymi cieczami, drobnymi przedmiotami i światłem (techniki wizualne analogowe), odkrywanie w sobie  nieznanych dotąd pokładów talentów, rozwijanie wyobraźni, skojarzeń (klasy II - VI szkół podstawowych). Prosimy o przyniesienie ze sobą  drucików, drobnych kolorowych, przezroczystych przedmiotów (kawałki przezroczystego plastiku, guziki, kryształki, przezroczyste koraliki).
Twórcza wizualizacja
– Kreatywne ukazywanie rzeczy i zjawisk ciałem i dźwiękiem oraz tworzenie w grupach kompozycji przestrzennych na określony temat (klasy II - VI szkół podstawowych). Prosimy o przyniesienie gazet (niekolorowych), reklamówek foliowych, celofanu, folii aluminiowej, worków foliowych, szarego papieru, rulonów tekturowych po ręcznikach papierowych itp.

 

Instruktorzy: Katarzyna Barczewska, Mateusz Bilnik