ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY KLAWISZOWE

Instruktor:  Marek Tarnowski
Zajęcia:
grupa I: poniedziałek 14.00-14.45, środa 14.00-14.45
grupa II: poniedziałek 14.45-15.30, środa 14.45-15.30
Wiek: 8-18 lat
Sala: sala muzyczna

Nauka gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych w różnych grupach wiekowych, przy indywidualnym podejściu instruktora, uwzględniającym stopień zaawansowania dzieci i tempo pracy każdego uczestnika. Program zajęć obejmuje: ćwiczenia doskonalące sprawność manualną, zajęcia umuzykalniające, naukę zasad muzyki z elementami harmonii i improwizacji, grę z nut i ze słuchu, potrzebne do samodzielnego opracowania ulubionych utworów i piosenek. Uczestnicy nie muszą posiadać własnych instrumentów.