Warsztaty dziennikarskie - redakcja Korniszona

Warsztaty dziennikarskie - redakcja Korniszona

Instruktorzy: Anna Gryglewicz, Anna Szwed
Zajęcia: wtorek 17.30-19.00, czwartek 17.30-19.00
Wiek: 9-19 lat
Sala: sala komputerowa

Zajęcia kształtujące podstawowe różnorodne umiejętności dziennikarskie oraz umiejętność rozumienia i samodzielnego tworzenia tekstów o różnym charakterze i praktycznego wykorzystania różnorodności funkcjonalnej tekstów, odczytywania metafory, symbolu, paraboli, aluzji. Rozwijają umiejętność uruchamiania wyobraźni i fantazji w różnych sytuacjach, zwiększają kompetencje językowe. W programie m.in.: praca z tekstem, ćwiczenia interpretacyjne, wspólne i indywidualne tworzenie tekstów publicystycznych, elementy wiedzy o literaturze i kulturze, wykorzystanie nawiązań kulturowych przy tworzeniu własnych tekstów; opanowanie różnych form wypowiedzi i gatunków publicystycznych i stylów językowych; wydawanie własnej gazetki środowiskowej (Niezależny Miesięcznik Młodzieży „Korniszon”): integracja różnych form wyrazu (tekst, grafika, rysunek, fotografia cyfrowa) w procesie tworzenia, samodzielne opracowywanie szaty graficznej gazetki – rozbudzanie inwencji twórczej, wyobraźni plastycznej, rozumienia i wyczucia stylu, skład komputerowy gazetki – programy edytorskie, praca z Internetem; realizacja projektu z zakresu rówieśniczej edukacji obywatelskiej.

Wersja elektroniczna Niezależnego Miesięcznika Młodzieży „Korniszon”