Wolontariat Młodzieżowy

Instruktor:  Anna Wielgo
Zajęcia: środa 17.00-18.30
Wiek: 11-16 lat
Sala: 

Zajęcia dla młodzieży o potencjale liderskim, chcącej pozytywnie zmieniać świat i pomagać innym, zwłaszcza swoim rówieśnikom. Grupa realizuje dotowany przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy program Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze (MOPR) Jest to program profilaktyki rówieśniczej, skierowany głównie do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, realizowany w ścisłej współpracy z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie. Program ma na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych młodzieży oraz zmniejszanie skali zachowań ryzykownych młodych ludzi. Daje możliwość alternatywnych form aktywności młodzieży, która często spotyka się w środowisku rówieśniczym z różnymi problemami, np. z przemocą i narkotykami, a nie zawsze może liczyć na konstruktywne wsparcie w rodzinie. Program bazuje na działalności odpowiednio przygotowanych liderów młodzieżowych, dostarcza młodym ludziom przekonania, że można bawić się, pracować, tworzyć zespół bez przemocy, agresji i używek oraz że działania na rzecz innych mogą być źródłem satysfakcji osobistej i realnie zmieniać otaczającą rzeczywistość.

Szkolenia w i warsztaty umiejętności psychospołecznych inspirują młodzież do efektywnej wzajemnej współpracy z rówieśnikami i pozwalają skutecznie modelować konstruktywne postawy w środowisku szkolnym. Dzięki nim młodzi ludzie odnoszą korzyści indywidualne (wzmocnienie poczucia własnej wartości, pewności siebie w kontaktach interpersonalnych, wiedza na temat uzależnień i innych problemów istotnych dla młodego człowieka), przede wszystkim jednak uzyskaną wiedzę i zdobyte umiejętności pomagają im w tworzeniu konstruktywnych grup w szkołach i środowiskach pozaszkolnych, w których funkcjonują na co dzień. Program obejmuje też organizację corocznych warsztatów wyjazdowych (seminaria regionalne) oraz letnich obozów profilaktyczno-rozwojowych.