Znajdź nas na Facebooku!

Program profilaktyki

  • Opublikowano: wtorek, 05 listopad 2013 16:51
  • Odsłony: 10293

PROGRAM PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY „OCHOTA”

Program stanowi integralną część programu wychowawczego placówki. Jego istotą jest identyfikacja zagrożeń wynikających ze współczesnej cywilizacji i specyfiki środowiska MDK oraz zaplanowanie działań, które skutecznie mogą zminimalizować te zagrożenia i zapewnić wychowankom MDK możliwość pełnego rozwoju psychofizycznego i intelektualnego poprzez promowanie i inspirowanie postaw kreatywnych w procesie rozwijania zainteresowań, zagospodarowania czasu wolnego, kształtowania systemu wartości oraz zdobywania wiedzy i umiejętności.

POBIERZ PDF

WARSZTATY
DLA SZKÓŁ
Jest to oferta warsztatów profilaktycznych MDK Ochota dla zorganizowanych grup szkolnych.
MUSICAL
GRUPA DREAM TEAM
Formacja Musicalowa Dream Team corocznie tworzy musical o charakterze profilaktycznym.
KONCERTY
WOKALNA GRUPA REPREZENTACYJNA
EDUKACYJNE KONCERTY TEMATYCZNE
PROJEKTY MIEDZYNARODOWE
ERASMUS+
OBOZY
PROFILAKTYCZNO-ARTYSTYCZNE
SAMORZĄD
I WOLONTARIAT