Znajdź nas na Facebooku!

Warsztaty dziennikarskie - redakcja Korniszona

  • Opublikowano: sobota, 07 grudzień 2013 10:03
  • Odsłony: 5627

Warsztaty dziennikarskie - redakcja Korniszona

Instruktorzy:  Anna Szwed, Anna Pustelniak
Zajęcia: wtorek, czwartek 18.00-19.30
Wiek: 10-18 lat
Sala: sala komputerowa

Zajęcia kształtujące podstawowe różnorodne umiejętności dziennikarskie oraz umiejętność rozumienia i samodzielnego tworzenia tekstów o różnym charakterze i praktycznego wykorzystania różnorodności funkcjonalnej tekstów, odczytywania metafory, symbolu, paraboli, aluzji. Rozwijają umiejętność uruchamiania wyobraźni i fantazji w różnych sytuacjach, zwiększają kompetencje językowe. W programie m.in.: praca z tekstem, ćwiczenia interpretacyjne, wspólne i indywidualne tworzenie tekstów publicystycznych, elementy wiedzy o literaturze i kulturze, wykorzystanie nawiązań kulturowych przy tworzeniu własnych tekstów; opanowanie różnych form wypowiedzi i gatunków publicystycznych i stylów językowych; wydawanie własnej gazetki środowiskowej (Niezależny Miesięcznik Młodzieży „Korniszon”): integracja różnych form wyrazu (tekst, grafika, rysunek, fotografia cyfrowa) w procesie tworzenia, samodzielne opracowywanie szaty graficznej gazetki – rozbudzanie inwencji twórczej, wyobraźni plastycznej, rozumienia i wyczucia stylu, skład komputerowy gazetki – programy edytorskie, praca z Internetem; realizacja projektu z zakresu rówieśniczej edukacji obywatelskiej.

Wersja elektroniczna Niezależnego Miesięcznika Młodzieży „Korniszon” 

WARSZTATY
DLA SZKÓŁ
Jest to oferta warsztatów profilaktycznych MDK Ochota dla zorganizowanych grup szkolnych.
MUSICAL
GRUPA DREAM TEAM
Formacja Musicalowa Dream Team corocznie tworzy musical o charakterze profilaktycznym.
KONCERTY
WOKALNA GRUPA REPREZENTACYJNA
EDUKACYJNE KONCERTY TEMATYCZNE
PROJEKTY MIEDZYNARODOWE
ERASMUS+
OBOZY
PROFILAKTYCZNO-ARTYSTYCZNE
SAMORZĄD
I WOLONTARIAT